En les millors mans

El nostre departament d'obra nova t'assessora a la compra del terreny per fer la promoció d'habitatges que vols fer.
Ens encarreguem de l'estudi previ per determinar quina tipologia d'habitatge és la més adient, confeccionem la tarifa de preus de la promoció i dissenyem el pla de publicitat així com el calendari de vendes previst.

Anunciarem la teva promoció als mitjans publicitaris que tenim contractats, a la web del nostre grup i als portals immobiliaris d'internet, redactem els contractes d'arres i els de compravenda, gestionem els acabats que desitja el client, ens ocupem de fer la declaració d'Obra Nova, fem la Divisió Horitzontal i atorguem els coeficients de propietat, tramitem la divisió del préstec en diligencia privada de distribució, fem els cobraments segons les fites de la construcció, redactem els estatuts de la comunitat, preparem, gestionem i coordinem les escriptures de venda als clients, comuniquem a l'Ajuntament la transmissió de l'immoble, ens ocupem de tot.
Oferirem el teu immoble a la nostra àmplia cartera de clients a totes les nostres oficines, es a dir, a El Masnou, Mataró i Mataró.

JOSEP LLIGOÑA

Dep. Sòl i Obra Nova

Oficina: El Masnou

Tel:93.555.69.03

josep@meslloc.com

JOAN LLIGOÑA

Dep. Sòl i Obra Nova

Oficina: El Masnou

Tel:93.555.69.03

joan@meslloc.com

POLA HUMET

Dep. Sòl i Obra Nova

Oficina: El Masnou

Tel:93.555.69.03

pola@meslloc.com

DAVID LLIGOÑA

Dep. Sòl i Obra Nova

Oficina: Mataró

Tel:93.790.60.46

david@vive.cat

BEGONYA FURMENT

Dep. Sòl i Obra Nova

Oficina: Mataró

Tel:93.797.10.13

bego@vive.cat