Com si fos nostre

Ens ocupem de totes les gestions del teu patrimoni, contractem l'assegurança d'impagament de rendes i dipositem la fiança a l'Institut Català del Sòl.
Gestionem el cobrament del lloguer, controlem i paguem les despeses de la finca i confeccionem la liquidació del teu patrimoni.
Atenem les incidències rebudes, les tramitem amb els industrials i les reclamem amb les companyies asseguradores.
Apliquem els increments legals i les repercussions, tramitem mitjançant la nostra assessoria jurídica les possibles demandes judicials, elaborem el certificat d'ingressos i despeses anuals per a la declaració de renda.

JOAN LLIGOÑA

Responsable Dep.

Oficina: El Masnou

Tel: 93.555.69.03

joan@meslloc.com

MIRIAM FERNANDEZ

Cap del Dep.

Oficina: El Masnou

Tel: 93.555.69.03

miriam@meslloc.com

DAVID LLIGOÑA

Responsable Dep.

Oficina: Mataró

Tel: 93.790.60.46

david@vive.cat

PURIFICACIÓN PARRA

Cap del Dep.

Oficina: Mataró

Tel: 93.790.60.46

puri@vive.cat

MONTSERRAT CARLOS

Assistent del Dep.

Oficina: Mataró

Tel: 93.790.60.46

recepcio@vive.cat